Werkinstructies maken

Maak duidelijke, digitale  werkinstructies

Werkinstructies maken: een beproefde methode om medewerkers zelfstandig te laten werken én de kwaliteit van het werk te waarborgen. Maak werkinstructies in Playbookify en deel ze met je hele team. 

werkinstructie maken

Digitale werkinstructies maken 

Een werkinstructie heeft als doel om een bepaald werkproces in veel detail uit te leggen. Vaak zijn het digitale documenten, waarin exact staat beschreven wat de medewerker moet doen om een bepaalde handeling uit te voeren.

Werkinstructies wijken hierin af van playbooks en standard operating procedures (SOPs). Playbooks beschreven vaak in hoofdlijnen wat er moet gebeuren, aangevuld met suggesties over hoe dat het beste gedaan kan worden. Standard Operating Procedures zijn gedetailleerder en beschrijven vooral ook wie waarvoor verantwoordelijk is. Voor de daadwerkelijke uitvoering is, wanneer het proces erg specifiek is, een werkinstructie nodig.

 

Waar kun je digitale werkinstructies voor gebruiken? 

Werkinstructies worden vaak gebruikt in fabrieken, waar ze vaak betrekking hebben op de werking van machines of apparaten. In deze toepassingen zijn gedetailleerde werkinstructies nodig en is een playbook of SOP niet altijd voldoende. De medewerker die de werkzaamheden moet uitvoeren, moet de precieze stappen weten, in de juiste volgorde.  

Starten met werkinstructies

Werkinstructies maken kan in software zoals Word. Je zult echter snel ontdekken dat je in Word weliswaar tekst en eventueel afbeeldingen kunt plaatsen, een video invoegen en een checklist die je kunt afvinken is in Word niet mogelijk. Gebruik daarom werkinstructie software, die geheel gericht is op het maken van werkinstructies.